Cabra

Tafilet: cabrit anilina brunyit tradicional al vidre per sabata clàssica

Softy: Cabra anilina o semianilina abatanada per sabata informal

Karibu: Cabra sport adobat lliure de crom - adobat blanc

Katar: Cabra adobat vegetal

Pergamí: Cabra efecte pergami

Cabra flotter: Cabra crispada a bombo suau per calçat i marroquineria

Hispana: Cabra vegetal encongida a bombo per calçat i marroquineria

 

 
 
Nom Article Tipus Classificat (%) Gruix (mm) Mida (p2) Tacte Lluent Acabat
Tafilete Plena flor ABC 70/20/10 0,5/0,7 – 0,6/0,8 2,5/3,5 – 3,5/4,5 Normal Lluent/semi Brunyit
Softy Plena flor ABC 70/20/10 0,8/1,0 – 1,0/1,2 4,5/6 – 6/8 Abatanat Lluent/semi/mate Pulit/planxa
               
               
               

Matèries primeres: seleccións de les principals zones mediterrànies i asiàtiques