Articles

Els articles desenvolupats per Curtidos Julbe estan orientats tradicionalment a la indústria del calçat. Entenem que les particulars característiques mecàniques que requereixen les pells per a la fabricació de sabates justifiquen aquesta especialització per garantir la màxima qualitat i fiabilitat.