Articles

Els articles desenvolupats per Curtidos Julbe han estat orientats tradicionalment a la indústria del calçat, complint les particulars característiques mecàniques i químiques que requereixen les pells per al fabricació de sabates. En hem aplicat la mateixa exigència i control a les pells destinades a la fabricació de bosses i marroquineria.