Empresa

L'empresa

Fundada el 1977 per Francesc Julbe i Roda, fill i nét d'una nissaga d'adobadors i actual propietari, l'empresa es va dedicar des dels seus inicis a l'adobat de pells de xai i cabra pel calçat, destacant principalment al llarg dels anys 80 el seu article de folra de cabra anilina. Des de llavors i gràcies a l'esforç en innovació, organització i gestió de la qualitat hi ha hagut una progressió constant cap a articles de pell per sabata de gamma mitjana i alta. Un preparat i dinàmic equip de gent ha permès aquesta ràpida transformació i garanteix l'empenta necessària per a seguir millorant. En l'actualitat els nostres principals articles són els velluts i les anilines de cabra, xai i vedell per a la indústria del calçat i la marroquineria

Curtidos Julbe disposa d'unes instal·lacions que ocupen un total de 5000m2 edificats, maquinària moderna i en constant renovació i un robust sistema de control de fabricació que ens permet garantir la qualitat i regularitat de la producció i la seva traçabilitat. La realització del procés complet de treball des de la pell en brut fins a l'acabat ens permet conèixer a fons els productes i procediments emprats en cada fase de fabricació i fer possible poder certificar la seva composició química. Al laboratori realitzem completes verificacions de recepció i control de processos. També assagem constantment noves variants i millores per a resoldre els problemes que es plantegen i dissenyem nous productes.


La qualitat

Curtidos Julbe ha estat de les primeres adoberies a adequar el seu sistema de Gestió de la Qualitat als requeriments de la norma ISO9002. L'acreditació, obtinguda a principis del 1998, va posar de manifest el nostre interès a la millora dels articles i atenció al client per a satisfer les necessitats de servei, qualitat i fiabilitat. La certificació de l'empresa no suposa un punt final de "l'Objectiu Qualitat". És només un pas més en el procés de millora continuada per a poder reforçar la confiança dels nostres actuals clients i estar preparats per aprofitar futures oportunitats.


La producció

La producció dels nostres articles és totalment respectuosa amb el medi ambient que ens envolta. Disposem d'una planta depuradora d'aigües residuals pròpia que garanteix el correcte tractament dels nostres vertuts. Evitem l'emissió de partícules a l'atmosfera amb l'ús de sistemes de filtratge de partícules de pols, escollint els productes químics d'acabat més adequats i utilitzant bàsicament el gas natural com combustible. També fem un tractament diferenciat dels residus sòlids per poder aprofitar les possibilitats de reciclatge. Forma part dels nostres objectius mediambientals immediats la minimització dels residus en origen i l'ús de les millors tecnologies disponibles (BAT).